top of page

About Us

Finding Inspiration in Every Turn

Mijn carrières begon in de corporate wereld, vanuit waar ik zelfstandig ben gaan ondernemen en mijn blikveld verbreed heb door het lichaam erbij te betrekken.

We kwamen elkaar tegen bij HOLOS, Academie voor Massagetherapie. We besloten onze krachten te bundelen en hebben alles wat we de afgelopen jaren hebben ervaren en geleerd in een pakketje samengevoegd. Dat pakketje dat bestaat uit ervaring, kennis en kunde willen we graag aanbieden aan eenieder die ervoor open staat meer over zichzelf te weten te komen. Zo dragen wij op onze eigen wijze bij aan groei en beweging. Wat dat oplevert? Heel veel energie, inspiratie, plezier, voldoening, nieuwe plannen, sterkere relaties, vertrouwen en zin!

Our Story

Every website has a story, and your visitors want to hear yours. This space is a great opportunity to give a full background on who you are, what your team does, and what your site has to offer. Double click on the text box to start editing your content and make sure to add all the relevant details you want site visitors to know.

If you’re a business, talk about how you started and share your professional journey. Explain your core values, your commitment to customers, and how you stand out from the crowd. Add a photo, gallery, or video for even more engagement.

Meet The Team

Our Clients

bottom of page